Regulamin pobytu w obiekcie Smrekowa Turnia

  Ważne Informacje

 1. Termin wpłaty zadatku: do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym – telefonicznie +48 609 309 940
 2. Zameldowanie od 16:00 do 22:00
  Wymeldowanie od 07:00 do 11:00
  W przypadku konieczności przyjazdu w innych godzinach niż wyżej wymienione, prosimy o wcześniejszy kontakt.
 3. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia.
 4. Obiekt nie jest przystosowany do przyjmowania zwierząt.
 5. Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona

  REGULAMIN SMREKOWA TURNIA

 1. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 2. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. Pobyt wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 5. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w obiekcie w godzinach od 7.00 do 21.30.
 7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 21.30 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej
 8. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 9. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1100 złotych.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 11. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 12. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.
 13. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 14. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 15. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 100zł.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 17. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 18. Obiekt nie jest przystosowana do przyjmowania zwierząt, dlatego też zabrania się wprowadzanie zwierząt na teren obiektu – prosimy o pozostawienie swoich pupili w domu.
 19. Każdy gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez SMREKOWA TURNIA z siedzibą w Zakopanem przy Smrekowa 26c dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

ANULACJA REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z obsługą telefonicznie +48 609 309 940 lub mailowo kontakt@smrekowaturnia.pl
Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!